Plastové fľaše - fakty

Vedeli ste, že?

  • prírode trvá viac ako 700 rokov, kým plast rozloží
  • 1 liter balenej vody stojí približne 1000-krát viac ako 1 liter vody z vodovodu
  • balená voda poškodzuje zdravie toxickými látkami, ktoré sa vypúšťajú z plastovej fľaše (napr. BPA) do vody
  • balená voda má veľmi negatívny dopad na životné prostredie – znečistenie, ktoré vzniká pri produkcii, transporte, balení a odpade
  • len v USA sa ročne použije 28 miliárd plastových fliaš, z toho až 85% končí v koši
  • na výrobu týchto fliaš je v USA ročne použitých až 17 miliónov barelov ropy, ktorá by mohla poslúžiť ako ročná spotreba benzínu pre 100 000 áut
  • znečistenie na výrobu plastových fliaš v USA predstavuje vyprodukovanie 2 500 000 dioxine carbonu ročne

Vaše zdravie

Výber fľaše, ktorú používate na viacnásobné použitie je čisto na vás a na tom aké veľké riziko je pre Vás prijateľné. Potrebujete dôkaz, že niečo je bezpečné predtým ako to začnete používať alebo potrebujete dôkaz, že je niečo zdraviu škodlivé a až potom to prestanete používať?

Plast označený číslom #1 (v trojuholníku)

Väčšina jednorázových fliaš na vodu je vyrobená z plastu označeného číslom 1 alebo PET. Niektorí ľudia sa snažia znížiť spotrebu týchto fliaš tým, že si ich umyjú a opakovane použijú, ale plast označený číslom 1 nie je určený na ďalšie použitie kvôli možnosti bakteriálneho zanesenia.
Kanadská štúdia zistila, že 13% z testovaných plastových fliaš s vodou na základnej škole mali na konci školského dňa úroveň baktérií vyššiu ako je povolená hranica pre pitnú vodu (u 9% boli dokonca zistené fekálne koliformné baktérie). Tieto fľaše nie sú dostatočne odolné, aby vydržali použitie, čistenie a znova použitie bez straty svojej integrity. Hlavným problémom týchto fliaš nie je ani tak to, či z nich unikajú zmäkčovadlá do nápojov, ale to, že baktérie sa v nich hromadia a nemôžu sa ľahko vyčistiť. Dlhá skladovacia doba na regáloch v obchodoch alebo na vykúrenom svetlom mieste či v aute zvyšuje pravdepodobnosť rastu baktérií a koncentrácie antimónu vo vode.

Plast označený číslom #3, #6, a #7

Veľa zdrojov hovorí, že sa nemá piť z plastov označených čáslami 3 a 6 vzhľadom k potenciálu vyplavovania škodlivých látok z týchto plastov do tekutiny. Plast s označením číslo 3 (PVC) môže uvoľňovať ftaláty, ktoré preukázane spôsobujú vývojové a reprodukčné poškodenie. Plast s označením číslo 6 (polystyrén) môžu vylučovať styrén, ktorý môže spôsobiť poruchy nervového systému a pečene. Polykarbonát, plast s označením 7 (rôzne typy), z ktorého sú vyrábané niektoré priehľadné, jasne farebné fľaše vylučuje Bisfenol A (BPA), ktorý ovplyvňuje hormonálnu sústavu. Odborníci sa zhodujú, že bisfenol A môže unikať do nápojov i keď na nízkej úrovni. Jedna skupina vedcov tvrdí, že úrovne sú príliš malé na to, aby mal spotrebiteľ obavy, iní zasa tvrdia, že vplyv je významný.

Plast označený číslom #2, #4, a #5

Plast označený číslom 2, 4, a 5 sú najzdravšou možnosťou v rámci používania plastov pretože zatiaľ nie sú známe informácie o tom, že by niečo uvoľňovali. Tieto plastové fľaše však pohlcujú pachy a nečistoty, a mnoho z nich vyteká, pokiaľ nie je udržiavané vo vzpriamenej polohe. Tento nedostatok odolnosti z nich robí zlou voľbou pre dlhodobé užívanie. Plast označený 2 je bežne recyklovateľný, zatiaľ čo plasty  4 a 5 vo väčšine nie sú.

Hliník - Aluminum

Hliník je reaktívny s kyslými tekutinami, takže fľaše vyrobené z hliníka musia byť obtiahnuté ochrannou vrstvou, ktorá sa však používaním znehodnocuje. Niektoré ochranné vrstvy obsahujú BPA, narušiteľa hormonálnej sústavy, vrátane tých, používaných v najpopulárnejších hliníkových fľašiach.

Nehrdzavejúca oceľ - Stainless Steel

Nehrdzavejúca potravinárska oceľ nemá žiadne známe bezpečnostné problémy a nereaguje s tekutinami, takže nemusí byť obalená špeciálnou vrstvou a aj tak nič neuvoľňuje. Tieto jednovrstvové fľaše na vodu vyrobené z ľahkej nerezovej ocele sa javia ako najlepšia voľba pre zdravie.

Typ fľaše

PLAST

Vhodná na opakované použitie

Nevylučuje škodlivé látky do tekutiny

Recyklovateľná

Čerstvá chuť

Vhodná do umývačky riadu

Dlhá životnosť

Poznámka

1
PETE
(Polyethylene Terephthalate)

 

 

x

 

 

 

Množenie baktérií

2
HDPE
(High Density Polyethylene)

x

x

x

 

 

 

Dobrá krátkodobá voľba

3
PVC
(Vynil)

 

 

 

 

 

 

Uvoľňuje ftaláty

4
LDPE
(Low Density Polyethylene)

x

x

 

 

 

 

Dobrá krátkodobá voľba

5
PP
(Polypropylene)

x

x

 

 

 

 

Dobrá krátkodobá voľba

6
PS
(Polystyrene)

 

 

 

 

 

 

Uvoľňuje styrén

7
(Polycarbonate, iné)

x

 

 

x

 

x

Uvoľňuje Bisphenol A, zapríčiňuje nerovnováhu hormonálneho systému

Hliník
(s ochrannou vrstvou)

x

x

 

x

 

 

Ochranná vrstva sa môže používaním poškodiť

Nehrdzavejúca potravinárska oceľ

x

x

x

x

x

x

Dobrá dlhodobá voľba